Radomianie dla Demokracji

Chcieliśmy wywołać uśmiech dzieci - List otwarty do Prezydenta Witkowskiego

Chcieliśmy wywołać uśmiech dzieci - List otwarty do Prezydenta Witkowskiego

Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji zaplanowało zorganizowanie festynu dla dzieci "Przy wspólnym stole", mieliśmy nadzieję na wywołanie uśmiechu na buziach dzieci z Ukrainy i ich integrację dziećmi polskimi. Zgłosiliśmy naszą ofertę do UM. Niestety zostaliśmy bardzo nieładnie potraktowani przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, który tłumaczył się brakiem funduszy a następnie przyznał je innym społecznikom.
Do tej pory wszystkie nasze wydarzenia, zgromadzenia czy "Święto Flagi dla Dzieci" organizowaliśmy ze środków własnych i darowizn. Działamy na rzecz Radomia, inwentaryzujemy drzewa miejskie i zbieramy dane o smogu. Pomagaliśmy zawsze jeśli było trzeba, wielokrotnie organizowaliśmy pomoc charytatywną, poświęcając swój czas, paliwo i właśne środki finansowe. Wszyscy jesteśmy Wolontariuszami i pracujemy wyłącznie społecznie.

Poniżej przedstawiamy list otwarty do prezydenta Radosława Witkowkiego.

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie trybu, naboru ofert organizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Po wysłaniu naszej oferty na zorganizowanie festynu "Przy wspólnym stole" - Integracja rodzinna dla dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej otrzymaliśmy informację o braków środków przeznaczonych na ten cel.

Nasze Stowarzyszenie chciało zorganizować w Radomiu festyn integracyjny dla dzieci ukraińskich i polskich. Chcieliśmy podarować dzieciom radosną chwilę. We współpracy z pedagogami i psychologami opracowaliśmy program festynu i wstępnie ustaliliśmy termin.
Pierwszy raz przystąpiliśmy do konkursu składając ofertę wykonania tego zadania. Okazało się, że organizator konkursu - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej nie ma środków na dofinansowanie tego zadania. Mimo, że konkurs cały czas jest aktywny i organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty do grudnia bieżącego roku. Spotkaliśmy się z krótką odmową.

W aplikacji witkac.pl w dalszym ciągu nabór jest aktywny i brak jakichkolwiek informacji o braku środków, ocenie formalnej czy merytorycznej już złożonych wniosków. Tymczasem dowiadujemy się, że  środki znalazły się dla innych wnioskodawców, w tym dla wniosku złożonego po terminie wysłania naszej oferty!
Czy mamy wnioskować, że nasza oferta jest gorsza od innych i nie zasługuje na wsparcie?

Gdzie znajdziemy kryteria trybu wyboru ofert, regulaminy, terminy i informacje na jakiej podstawie i kto decyduje o przyznaniu dofinansowania. Dlaczego nigdzie nie ma informacji i sprawozdań czy protokołów ze spotkań Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi, a przede wszystkim dlaczego nie jest publikowany preliminarz konkursów dla NGO.
Brak jawności nie służy mieszkańcom i organizacjom pozarządowym.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom