Radomianie dla Demokracji
Fundacja KORD

Od chwili powstania Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych nasze Stowarzyszenie bierze aktywny udział w jego pracach. Z przyjemnością zamieszczamy informację dotyczącą powstania Fundacji KORD.

Szanowni Państwo,
Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych (KORD) daje szerokie możliwości porozumienia i współpracy wszelkich środowisk obywatelskich - formalnych i nieformalnych - zawsze otwarty dla wszystkich, którym na sercu leży przyszłość demokratycznej Polski.
KORD, oprócz mniejszych spotkań organizacyjnych, przygotował i przeprowadził już cztery krajowe KONGRESY - zawsze merytoryczne i zawsze wychodzące naprzeciw bieżącym potrzebom. Szacunek do zachowania autonomii grup był i będzie sprawą priorytetową przy organizowaniu tego typu spotkań i wcale nie musi przeszkadzać w osiągnięciu wspólnego celu, bo dobrze ukierunkowana wzmocni działania wspierających się grup na terenie całego kraju.
Jak wszystkich opozycjonistów, podobnie i mnie, jako aktywnego działacza opozycyjnego, cieszą sukcesy jakie przynoszą różne formy obywatelskiego sprzeciwu. To jednak wciąż zbyt mało patrząc na dzisiejsze potrzeby.
Trudno o tym mówić, ale są takie sytuacje gdzie brak jedności i zorganizowania we wspólnym działaniu pilnie wymagają rozwiązań. Częste nieporozumienia wewnętrzne, wyczerpanie, brak jasno określonego planu na przyszłość, mają niemały wpływ na zachowanie jedności grup.
Osoby, które nie są formalnie zorganizowane, a jedynie - co jest niezmiernie cenne, dołączają do różnych form protestów, coraz rzadziej dostrzegają tę siłę społeczną, która jeszcze nie tak dawno niosła tłumy.

 Umacniający się nacjonalizm i faszyzm, pogardliwy stosunek do ludzi innych poglądów, języków, koloru skóry, widoczny brak poszanowania dla osób niepełnosprawnych, homofobia  oraz poważny problem sądownictwa - to efekt rządów partii PiS i jego satelitów. Chyba nikt z nas nie ma złudzeń, że dzisiejszy obóz władzy - bez względu na prawo polskie czy europejskie, dąży do osiągnięcia pełnej władzy autorytarnej. Coraz słabsza i wewnętrznie podzielona Polska, odwrócona od Unii Europejskiej oraz rząd działający na zasadach zbliżonych do zasad mafijnych - to dzisiejszy obraz naszego kraju.
Walka o zachowanie Polski w Unii Europejskiej to za mało. Polska musi wrócić na czoło praworządnych i przykładnych państw Unii.
Naszym obywatelskim celem jest doprowadzenie, możliwie najszybciej, do powrotu faktycznego trójpodziału władzy, a winnych obecnego chaosu do sprawiedliwego osądzenia przed praworządnymi sądami czy Trybunałem Stanu.
Skrajne ruchy nacjonalistyczno - faszystowskie muszą zostać bezwzględnie zdelegalizowane i raz na zawsze wypchnięte poza nawias społeczeństwa polskiego.

Jako fundator nowo powstałej Fundacji, będę zabiegał o to, by zgodnie z jej statutem, wspierała ona tych, dla których Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem i dobrem najwyższym.
Cztery lata spędzone na ulicy w obronie tych wartości pozwoliły mi lepiej zrozumieć czego nam potrzeba, o czym zapomnieliśmy w budowaniu nowej Polski po 1989 roku, a co już powinniśmy robić pamiętając, że żadna władza nie trwa wiecznie.

Aby można było skutecznie osiągnąć ten cel musimy razem, w zjednoczonym działaniu, zacząć budować system porozumienia i współpracy długoterminowej. To da nam siłę i skuteczność, której tak bardzo nam ostatnio brakuje.
Na czterech Kongresach już pokazaliśmy, że jest możliwe budowanie zasad, ustalanie drogi i sposobów działania opartych na społeczno - obywatelskim dialogu. Jedyną receptą na rozwój dotychczasowych wspólnych osiągnięć jesteśmy my sami, ale nie samotni.

Celem Fundacji będzie wspieranie także tych maleńkich grup w Polsce, które mogą czynić tę misję lokalnie. Wszelkie potrzebne materiały edukacyjne, fachowe wsparcie merytoryczne, szkolenia, wsparcie choćby najmniejszych pikiet czy demonstracji także wymaga organizacji i prawie zawsze funduszy, dlatego  KORD powołał do istnienia Fundację jako filar wspierający działania Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.
Już dawno był czas dla budowania obywatelskiej siły opartej na zrozumieniu zasad działania demokratycznego państwa prawa. Jeśli nie podejmiemy wysiłku teraz to kiedy? Jak długo możemy jeszcze czekać? Jak wiele jest w nas cierpliwości?
Jeżeli chcesz pomóc zapraszamy do współpracy, jeżeli natomiast masz inne zdanie - to proszę tylko o jedno - nie przeszkadzaj.

Robert Hojda
Fundator i prezes Fundacji Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych


kontakt@kord.org.pl
 

„Skoro można pomyśleć, że może być lepiej to już jest lepiej”
Olga Tokarczuk

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom