Radomianie dla Demokracji

Lokalna narada o kosztach energii i ubóstwie energetycznym

Lokalna narada o kosztach energii i ubóstwie energetycznym

Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji zaprasza mieszkańców Radomia na naradę o kosztach energii i ubóstwie energtycznym, które staje się coraz większym problemem w naszym mieście i w całym kraju.

Narada lokalna o ubóstwie energetycznym to spotkania i indywidualne rozmowy, których uczestnicy mogą opowiedzieć o swojej sytuacji i wspólnie poszukać rozwiązań przeciwdziałających wysokim kosztom energii.

Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie ogrzać mieszkania i w wystarczającym stopniu korzystać z urządzeń elektrycznych. Jest to ważny problem, który dotyka bezpośrednio aż 10% polskiego społeczeństwa, a pośrednie konsekwencje tego zjawiska – zła jakość powietrza czy obciążenie systemu ochrony zdrowia – dotyczą zdecydowanie szerszej grupy osób w Polsce.

Ubóstwo energetyczne powstaje na styku niskich dochodów, wysokich wydatków na energię i złego stanu technicznego budynku. Problem ten dotyka przede wszystkim osób mieszkających w starych budynkach poza zasięgiem sieci ciepłowniczej, głównie w domach jednorodzinnych ogrzewanych indywidualnie i na terenie małych miejscowości. Jest też bardziej dotkliwy wśród emerytów i emerytek oraz osób z niskimi dochodami.

Rozwiązując problem ubóstwa energetycznego musimy przede wszystkim dążyć do tego, by zapewnić dostęp do energii, która będzie tania, czysta i oparta na zrównoważonych źródłach. Można to po części osiągnąć samemu np. inwestując w ocieplenie budynku i efektywne źródło ciepła. Dla osób dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego takie inwestycje są możliwe tylko przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia. Dlatego potrzebne są zarówno programy wsparcia, jak i edukacja zwiększająca świadomość korzystania z energii – nieprzegrzewanie pomieszczeń, wyłączanie urządzeń, które nie są używane, czy zwracanie uwagi na ich wysoką efektywność energetyczną, które pomoże zmniejszać koszty energii w każdym gospodarstwie domowym.

Narada jest częścią ogólnopolskiej Fundacji Stocznia i Centrum Naukowego Kopernik.

Zapraszamy w poniedziałek 23 maja o godzinie 17.30 do Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu przy ul. Kopernika 1.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom