Radomianie dla Demokracji

NIE dla przekazywania naszych danych Poczcie Polskiej

NIE dla przekazywania naszych danych Poczcie Polskiej

Wczoraj w późnych godzinach wieczornych, zamieściliśmy na naszym profilu Facebook wzór pisma do prezydenta Radomia, zawierające sprzeciw przeciwko udostępnianiu danych osobowych. Prosiliśmy o jak najszersze udostępnianie oraz wypełnienie i odesłanie pisma na adres prezydenta.

Szanowny Panie
W związku z informacjami o zamiarze przekazania spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A.  informuję, iż nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych. Art 89 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), zezwalający na przekazywanie danych w celach realizacji zadań publicznych nie ma zastosowania do czasu uchwalenia i uprawomocnienia przepisów prawa włączających ten podmiot do procesu wyborczego. 
Jeśli dojdzie lub doszło do przekazania moich danych osobowych pochodzących ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. proszę o niezwłoczne przekazanie na piśmie informacji o zakresie przekazanych danych oraz podanie podstawy prawnej przekazania.
Gdyby doszło do przekazania moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. bez podstawy prawnej lub przed uchwaleniem i wejściem w życie odpowiedniej ustawy, rozważam wystąpienie o ukaranie Pani/Pana jako administratora moich danych osobowych oraz o odszkodowanie na mocy art. 79 i 82 rozporządzenia (RODO).

Akcja wysyłania podobnych pism, odbyła się w całej Polsce i jest oddolną inicjatywą obywatelską. Zainicjował ją Mariusz Malinowski, działacz OU, szef Videokodu. Idea nader słuszna jak się okazało, gdy samorządy w Polsce otrzymały "anonimowe" pismo w nocy ze środy na czwartek od Poczty Polskiej. W piśmie urząd prosi o podanie spisu wyborców - m.in. imion i nazwisk, numerów PESEL i pełnego adresu zameldowania.

Zwracamy uwagę na to, że podanie takich danych jest niezgodne z prawem, chociażby ze względu na łamanie praw RODO. Takie stanowisko zajął również Związek Miast Polskich. W ciągu dzisiejszego dnia szereg samorządowców, burmistrzów i prezydentów miast zajmowało stanowisko w tej sprawie, zdecydowanie odmawiając wydania danych osobowych.

Tuż po godzinie szesnastej na swoim profilu FB, informację zamieścił prezydent Radomia Radosław Witkowski:

Drodzy radomianie, możecie być zupełnie spokojni o bezpieczeństwo swoich danych osobowych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego. Nie wydamy ich nikomu nieuprawnionemu. Tak też odpowiedzieliśmy Poczta Polska, która skierowała do nas niepodpisany e-mail w sprawie udostępnienia danych ze spisu wyborców. Urząd Miejski poprosił anonimowego nadawcę wniosku o wskazanie legitymacji prawnej do pozyskania takich danych.

 

Wszystkim radomianom, którzy wzięli udział w naszej akcji serdecznie dziękujemy.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom