Radomianie dla Demokracji

Radom nie jest cyfrowy.

Radom nie jest cyfrowy.

Radom jest jednym z najmniej "ucyfrywionym" miastem w Polsce. Informacje, jakie z trudem można odnaleźć na stronie miasta i w radomskim Biuletynie Informacji Publicznej, są umieszczone w sposób niesłychanie nieprzyjazny dla użytkowników.

Urząd Miejski i podległe mu jednostki nie zamieszczają wielu informacji jakie nas, mieszkańców mogą interesować. Prosty przykład: na ulicy Sienkiewicza w wycięto kilka starych drzew. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji tłumaczył to zagrożeniem jakie one stanowiły. Ale ta informacja ukazała się po licznych monitach od mieszkańców i dziennikarzy. Gdyby mieszkańcy byli poinformowani wcześniej, zapewne nie byłoby tyle negatywnych komentarzy dotyczących wycinki drzew.

Nie jesteśmy informowani o zanieczyszczeniu powietrza w mieście, nawet o tych, które bezpośrednio zagrażają naszemu życiu!
Przypomnijmy, że powietrze mamy bardzo złej jakości przez co zajmujemy 16 pozycję w rankingu miast europejskich pod względem stężeń drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5).


Nie ma informacji i wystąpień prezydenta o stanie miasta, o inwestycjach (opóźnieniach w ich realizacji) i bieżących finansach. Brak wielu dokumentów dotyczących NGO (na co zwracaliśmy uwagę), obiecanego preliminarza konkursów dla organizacji pozarządowych... Przykłady można mnożyć!

Nie znajdziemy nigdzie raportów kwartalnych czy rocznych prezydenta, a w wielu miastach znajdziemy takie dokumenty w BiPie. Niektóre miasta wręcz się tym chwalą!
Radom ma w swojej marce "precyzję", precyzja ta wzięta jest z branży metalowej. A niebyłoby tej precyzji, gdyby nie systemy automatyki, informatyczne stanowiące serce obrabiarek.

Postanowiliśmy "prześwietlić" strony internetowe miasta, wydziałów, urzędów i spółek miejskich pod kątem zawartych w nich informacji, aktualizacji, bezpieczeństwa przesyłanych danych i dostosowania do wymagań WCAG.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom