Radomianie dla Demokracji

Radomianie dla Demokracji zrzeszeni w Kongresie Ruchów Miejskich

Radomianie dla Demokracji zrzeszeni w Kongresie Ruchów Miejskich

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji zostało przyjęte do  Kongresu Ruchów Miejskich.


KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH to oddolne i dobrowolne porozumienie aktywistek i aktywistów zrzeszonych w kilkudziesięciu ruchach miejskich z ponad 20 polskich miast.

MISJA

Miasto to ludzie, miasto to My. Naszą misją jest działanie na rzecz dobrego życia w mieście, na rzecz miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. Nasze działania koncentrujemy  w sferze publicznej dla dobra wspólnego oraz staramy się  brać odpowiedzialność za miasta.

NASZE CELE:

Budowanie sieci wzajemnej współpracy.
Tworzenie miejsca służącego wymianie informacji, wzajemnego wsparcia oraz podnoszenia kompetencji członków Kongresu.
Propagowanie Tez Miejskich oraz wartości z nich wynikających.
Kreowanie platform wiedzy o mieście i dobrych praktykach miejskich.
Wspieranie instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.
Monitorowanie i inicjowanie wdrażania ogólnokrajowych regulacji prawnych, prowadzonych praktyk politycznych, aby działania te były prospołeczne, sprawiedliwe i służyły środowisku w miastach.
Kongres Ruchów Miejskich jest polityczny, bo działamy w sferze publicznej dla dobra wspólnego i bierzemy praktycznie  odpowiedzialność za nasze miasta. Jej wyrazem jest m.in.  start w miejskich wyborach przedstawicieli organizacji członkowskich i sojuszniczych KRM, jako lokalnych komitetów. Nie chodzi o władzę dla niej samej – to jest narzędzie do lepszego rozwiązywania problemów miast. Nasi radni, burmistrzowie, prezydenci miast mierzą się z chaosem przestrzennym, zapaścią transportu miejskiego, brakiem mieszkań dostępnych, smogiem i wycinaniem drzew, gentryfikacją zamiast rewitalizacji, nierównościami społecznymi i brakiem partycypacji mieszkańców, kryzysem finansów miejskich, słabością usług publicznych, prywatą, partykularyzmem i „niedasizmem” biurokracji.

Kongres jest polityczny, ale niepartyjny i nieuwikłany ideologicznie czy światopoglądowo. Jesteśmy niezależni od władzy publicznej, partii politycznych, biznesu, kościołów, innych instytucji i organizacji czy grup nacisku – zależni jesteśmy od naszych organizacji członkowskich. Organizacje tworzące KRM zachowują swoją samodzielność, a ich podstawowa aktywność ma charakter lokalny, miejski. Możemy rozmawiać i partnersko współpracować z podmiotami z różnych stron politycznej „barykady” – o ile podejmują one działania dobre dla miast.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom