Radomianie dla Demokracji

Radomska demonstracja Robimy to dla Wszystkich

Radomska demonstracja Robimy to dla Wszystkich

1 grudnia w ponad stu miejscowościach odbyły się demonstracje w obronie polskiego sądownictwa. Akcję rozpoczęło wezwanie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia pod nazwą "Robimy to dla Wszystkich". 
O godzinie 16:00 ponad sto osób w atmosferze solidarności i jedności wzięło udział w demonstracji w Radomiu. Spotkaliśmy się, żeby bronić wolności, równości, demokracji, wolnych i niezależnych sądów, wolnych i niezawisłych sędziów, wolnych ludzi w wolnej, praworządnej i europejskiej Polsce. Wyraziliśmy również solidarność i poparcie dla sędziego Pawła Juszczyszyna.

Odpowiedzieliśmy na pytania:
Czy pozwolimy na to, aby kaprys jednego człowieka, jednej partii zawłaszczył nasze podstawowe prawa i naszą wolność? 
Czy chcemy żyć w państwie banasiowym, gdzie prawo stanowią tacy ludzie jak komunistyczny prokurator Piotrowicz i zakłamana Pawłowicz?
Czy chcemy żyć w kraju. w którym przywódca jednego ugrupowania politycznego uważa się za wyraziciela ducha całego narodu. W którym nie Konstytucja, lecz ten przywódca decyduje: co jest zgodne z prawem, co sprawiedliwe, uczciwe, kto jest zdrajcą, bohaterem, kto złodziejem, a kto człowiekiem przyzwoitym.
Czy chcemy żyć w państwie, w którym każdy obywatel jest niepewny swojego mienia, wolności i godności?

NIE!

Chcemy żyć w nowoczesnym państwie demokratycznym, w którym przestrzegane są zapisy Konstytucji i  wolności obywatelskie.
Chcemy żyć w wolnym państwie prawa z niezależną prokuraturą, sądownictwem, z niezależnymi i sprawiedliwymi urzędami od instytucji samorządowych do krajowych, bez ręcznego sterowania władz lokalnych i centralnych!

Wszystkim biorącym udział w demonstracji - serdecznie dziękujemy!
 

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom