Radomianie dla Demokracji

Radomski Portal Interwencyjny

Radomski Portal Interwencyjny

Radom wzbogacił się o kolejną naszą aplikację, którą roboczo nazwaliśmy "Radomski Portal Interwencyjny". Mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy i usterki, pojawiające się w przestrzeni miejskiej w kilku kategoriach. Podobne aplikacje istnieją w wielu polskich miastach i cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Jak to działa?

Po wejściu na stronę miasto.radom.pl i zalogowaniu się, przejdź do zakładki Interwencje a następnie:

  • wskaż miejsce wystąpienia nieprawidłowości/awarii/usterki, na mapie
  • wypełnił formularz: opis, kategoria
  • dodaj lub zrób zdjęcie
  • wyślij zgłoszenie

Koszty takiej aplikacji to kilkanaście tysięcy złotych za implementację i uruchomienie i około 2-3 tysiące za roczną opiekę nad nią. Ponieważ z przyczyn od nas niezależnych nie udało się uruchomić portalu w trybie Inicjatywy Lokalnej, postanowiliśmy napisać ją od podstaw i "podarować miastu". W tej chwili czekamy na reakcję ze strony władz i odpowiednich instytucji miejskich.

System, na podstawie wybranej kategorii, automatycznie przekazuje zgłoszenia do odpowiedniego organu urzędu miasta lub innej instytucji miejskiej (MZDiK, ZUK, Straży Miejskiej,etc..), które zajmą się analizą zgłoszenia i podejmą działanie. Na adres e-mail użytkownika, który dokonał zgłoszenia, wysyłane jest potwierdzenie jego otrzymania. W trakcie procesu analizy osoba zgłaszająca problem na bieżąco otrzymuje również informacje o przebiegu prac nad zgłoszeniem.

Proponowane przez nas kategorie:
 
Zgłoszenie Kategoria zgłoszenia
Niedziałający biletomat, infomator elektroniczny Komunikacja miejska
Uszkodzony, zdewastowny przystanek Komunikacja miejska
Uwaga dotycząca kierowcy autobusu Komunikacja miejska
Uwaga dotycząca kursowania linii Komunikacja miejska
Uwagi dotyczące stanu autobusów Komunikacja miejska
Uszkodzona latarnia Oświetlenie uliczne
Uszkodzone, niedziałające podświetlenie architektury, pomnika Oświetlenie uliczne
Nieprzepisowe parkowanie Parkowanie - pojazdy
Porzucone pojazdy Parkowanie - pojazdy
Bariera architektoniczna Porządek i bezpieczeństwo
Dewastacja-graffiti Porządek i bezpieczeństwo
Hałas Porządek i bezpieczeństwo
Miejsce nielegalnego spożywania alkoholu Porządek i bezpieczeństwo
Uszkodzona ławka, kosz na śmieci Porządek i bezpieczeństwo
Zakłócanie porządku Porządek i bezpieczeństwo
Zanieczyszenie powietrza, smog, odory Porządek i bezpieczeństwo
Bałagan po odbiorze odpadów komunalnych Śmieci - odpady
Brak koszy na odpady, śmieci Śmieci - odpady
Nielegalne składowanie śmieci, odpadów Śmieci - odpady
Nielegalne spalanie śmieci, odpadów Śmieci - odpady
Nieodebrane odpady komunalne Śmieci - odpady
Przepełnione kosze uliczne Śmieci - odpady
Nielegalna reklama Ulice miejskie
Nielegalne zajęcie pasa drogowego Ulice miejskie
Ścieżki rowerowe Ulice miejskie
Uszkodzenia Ulice miejskie
Uszkodzona sygnalizacja świetlna Ulice miejskie
Uszkodzony znak drogowy Ulice miejskie
Zalania, podtopienia Ulice miejskie
Zapchana, uszkodzona kratka burzowa, studzienka Ulice miejskie
Dewastacja zieleni, drzew Zieleń miejska
Obumarłe drzewa Zieleń miejska
Uszkodzenia drzew przy pracach budowlanych Zieleń miejska
Zanieczyszczenia trawnika psimi odchodami Zieleń miejska
Zieleń zagrożona suszą, wymagająca pielęgnacji Zieleń miejska
Bezpańskie psy Zwierzęta
Martwe zwierzęta Zwierzęta
Ranne ptaki Zwierzęta
 
Do czasu zakończenia uzgodnień, portal działa w trybie demonstracyjnym!

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom