Radomianie dla Demokracji

Radomski Portal Interwencyjny - nasz nowy projekt.

Radomski Portal Interwencyjny - nasz nowy projekt.

Od dluższego czasu otrzymujemy informacje i skargi na infrastrukturę miejską, śmieci, szkody wyrządzane zieleni miejskiej czy akty wandalizmu. Staramy się kierować zgłaszających do odpowiednich instytucji ale nie każdy jest w stanie tam dotrzeć lub zostaje (z rożnych powodów) zniechęcony do dalszych działań.

Na podstawie tych doświadczeń, postanowiliśmy uruchomić Inicjatywę Lokalną, której wynikiem ma być "Radomski Portal Interwencyjny" - internetowy system obsługi zgłoszeń, umożliwiający mieszkańcom zgłaszanie informacji dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej naszego miasta, według ściśle określonych kategorii. Informacje te zostaną automatycznie dostarczone do odpowiedniej instytucji miejskiej w celu podjęcia interwencji.

Na mapie i w tabelach, będzie można zobaczyć jaki jest stan zgłoszenia, czy interwencja została podjęta i skutecznie załatwiona.

Wysłaliśmy pismo do prezydenta w tej sprawie i mamy nadzieję, że będziemy mogli wspólnie z Urzędem Miasta zrealizować to niezwykle potrzebne narzędzie.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom