Radomianie dla Demokracji

Społeczna inwentaryzacja drzew w polskich miastach

Społeczna inwentaryzacja drzew w polskich miastach

W czerwcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy pracę nad internetową aplikacją do inwentaryzacji drzew w Radomiu. Aplikacja ta zainteresowała społeczników w innych miastach. Dlatego postanowiliśmy udostępniać ją bezpłatnie dla organizacji pozarządowych, które  dzięki Wolontariuszom będą mogli pracować w swoich miastach. Dzięki funkcjonalności i uniwersalności aplikacji i możliwości eksportu danych do różnych formatów utworzyliśmy dobre narzędzie zarówno dla społeczników jaki urzędników, którzy zajmują się zielenią miejską. 

Po 12 miesiącach pracy nad aplikacją, kończymy pracę nad jej udoskonaleniem - bacznie będziemy się przyglądać pracy Wolontariuszy, tak aby mieli jaknajmniej problemów wswojej pracy. Następnym krokiem będzie połączenie baz drzew w poszczególnych miastach i udostępnienie danych na mapie ogólnopolskiej i dołączenie do mapy światowej. 

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom