Radomianie dla Demokracji

Stowarzyszenie Zielona Akcja

Stowarzyszenie Zielona Akcja

Miło nam poinformować o powstaniu nowego stowarzyszenia w Radomiu. Stowarzyszenie Zielona Akcja to aktywiści proekologiczni, którzy działają w naszym mieście od dłuższego czasu. Jak piszą na swojej stronie: "wspólnie zrealizowali wiele inicjatyw w mieście, mają własną, cykliczną imprezę, świętują Pierwszy Dzień wiosny, sadzeniem drzew w przestrzeni publicznej. Działają od przeszło 6 lat i przez ten czas posadzili już trochę drzew w Radomiu"

O swoich zamierzeniach piszą:

"Obrona Parku Kulturowego Stary Radom przed inwestycją celu publicznego Radomskiego Centrum Kultury (byliśmy inicjatorami społecznego komitetu sprzeciwu), doprowadziliśmy do nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu i do zmiany planu inwestycyjnego

Obrona doliny Kosówki przed kolejną inwestycją - tym razem prywatną inwestycją w terenie przyrodniczo cennym. Wspieraliśmy mieszkańców w proteście.

Złożyliśmy wniosek i wygraliśmy do Budżetu Obywatelskiego projekt o realizacji Grilla Miejskiego przy ul Rybnej.

Przygotowaliśmy pismo z postulatami dot rewaloryzacji parku Obozisko, oraz spotkanie mieszkańców Oboziska z Prezydentem Miasta. Na spotkaniu padła obietnica realizacji inwestycji Tężni Solankowej i tak od września 2019 mieszkańcy korzystają z pierwszej tężni solankowej w Radomiu. Prowadziliśmy na nowo powstałym obiekcie badania ankietowe jaki wpływ na miasto ma powstała inwestycja.

W marcu 2018 roku przygotowaliśmy spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami XV-Lecia, pokłosiem tego spotkania jest inwestycja w tereny zaniedbane na osiedlu XV-lecie, obecnie Teraz jakość życia mieszkańców, przez wykonane inwestycje znacząco uległa poprawie, powstały alejki w miesca przydeptówwykładanie, plac zabaw dla dzieci i napowietrzna siłownia. Inwestycja infrastrukturę odpoczynku na osiedlu XV-lecie (w granicach Warszawska/Kusocińskiego/Chrobrego/11-go Listopada) została oddana mieszkańcom do użytku w ostatnie dni paźdżiernika 2019 r.

Aktywnie bierzemy udział w konsultacjach kolejnych dokumentów i tak konsultowaliśmy dokument Adaptacja "Miasta Do Zmian Klimatu", Strategia Rozwoju do 2030 roku. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a ostatnio przedłożyliśmy projekt waloryzacji cieku miejscowego Doliny Rzeki Mlecznej nad którym pracujemy w kierunku wyprodukowania produktu turystycznego Doliną Rzeki Mlecznej - w tym zakresie dość mocno współpracujemy z innymi stowarzyszeniami.

Wystąpiliśmy z kolejnymi postulatami likwidacji Wyspy Ciepła w Radomiu, przy ul Kusocińskiego, wychodząć naprzeciw realizacji dokumentu „Adaptacji Miasta Do Zmian Klimatu” Ogłosiliśmy konkurs na wizualizację przestrzeni, na który spłyneło od mieszkańców kilka atrakcyjnych prac wizualizacji zaniedbanej obecnie przestrzeni.

Także przygotowaliśmy warsztaty wikliniarstwa na potrzebę imprezy organizowanej przez „Drużynę Grodu Piotrówka” dość aktywnie uczestniczymy w życiu miasta, istotnie wspieraliśmy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Radomiu."

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom