Radomianie dla Demokracji

Szukaliśmy powodów i rozwiązań ubóstwa energetycznego w Radomiu.

Szukaliśmy powodów i rozwiązań ubóstwa energetycznego w Radomiu.

W poniedziałek 23 maja zorganizowaliśmy lokalną naradę o kosztach energii i ubóstwa energetycznego, które jest częścią ogólnopolskiego procesu dyskusyjnego zorganizwanego przez Fundację Stocznia przy współudziale Centrum Nauki Kopernik. Spotkanie moderowane przez Mateusza Wojcieszaka z Fundacji Pole Dialogu, przeprowadzone zostało w kilku etapach:
 

  • omówienie problemu, czym jest ubóstwo energetyczne,
  • jakie mogą być rozwiązania w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego
  • werdykt po naradzie.

Po obejrzeniu krótkich filmów wprowadzających (z udziałem specjalistów), mogliśmy wewnątrz grup dyskutować o problemie a następnie każda grupa przedstawiła najważniejsze wnioski.

Omówilismy zaproponowane rozwiązania dotyczące problemu ubóstwa energetycznego i wygenerowaliśmy własne, nowe. Uczestniczki i uczestnicy pogłębili podstawową wiedzę o tym, na czym ten problem polega, kogo dotyczy i jakie istnieją już sposoby radzenia sobie z nim.

Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie ogrzać mieszkania i w wystarczającym stopniu korzystać z urządzeń elektrycznych. Jest to ważny problem, który dotyka bezpośrednio aż 10% polskiego społeczeństwa, a pośrednie konsekwencje tego zjawiska – zła jakość powietrza czy obciążenie systemu ochrony zdrowia – dotyczą zdecydowanie szerszej grupy osób w Polsce.

Ubóstwo energetyczne powstaje na styku niskich dochodów, wysokich wydatków na energię i złego stanu technicznego budynku. Problem ten dotyka przede wszystkim osób mieszkających w starych budynkach poza zasięgiem sieci ciepłowniczej, głównie w domach jednorodzinnych ogrzewanych indywidualnie i na terenie małych miejscowości. Jest też bardziej dotkliwy wśród emerytów i emerytek oraz osób z niskimi dochodami.

Rozwiązując problem ubóstwa energetycznego musimy przede wszystkim dążyć do tego, by zapewnić dostęp do energii, która będzie tania, czysta i oparta na zrównoważonych źródłach. Można to po części osiągnąć samemu np. inwestując w ocieplenie budynku i efektywne źródło ciepła. Dla osób dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego takie inwestycje są możliwe tylko przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia. Dlatego potrzebne są zarówno programy wsparcia, jak i edukacja zwiększająca świadomość korzystania z energii – nieprzegrzewanie pomieszczeń, wyłączanie urządzeń, które nie są używane, czy zwracanie uwagi na ich wysoką efektywność energetyczną, które pomoże zmniejszać koszty energii w każdym gospodarstwie domowym.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom