Radomianie dla Demokracji

Toast za Wolność

Toast za Wolność

Spotkaliśmy się, aby wspólnie uczcić 31. rocznicę odzyskania wolności w dzień, który został ustanowiony przez Sejm RP, jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. W dzisiejszych czasach znowu stajemy w obronie naszych praw obywatelskich i oczekujemy, że prawa te muszą być respektowane przez każdą władzę!

Mecenas Borysław Szlanta, który od wielu lat organizuje spotkania, wiece i marsze w dniu 4 czerwca w swoim wystąpieniu wspomniał istotny fragment preambuły Konstytucji:

"Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot".

Podczas spotkania, Borysławowi Szlancie przekazaliśmy podziękowania za wkład i poświęcenie oraz niezłomne trwanie przy wartościach demokratycznych, prawach konstytucyjnych, wolności i swobód obywatelskich.

Członek naszego Stowarzyszenia Ireneusz Czarnecki, uczestnik demonstracji robotników w 1975 roku, działacz opozycji antykomunistycznej i Solidarności, w uznaniu zasług za lata walki o wolną i demokratyczną Polskę, trud i poświęcenie dla Ojczyzny, a także za patriotyczną postawę, która powinna być źródłem inspiracji dla młodych pokoleń otrzymał również nasze specjalne podziękowania i wyrazy uznania.

Była to chwila wspomnień tamtych czasów i tamtego zwycięstwa, które dwie trzecie Polaków uważa za nasz wspólny obywatelski sukces, ale i nadzieja na sukces wyborczy demokratycznego kandydata w najbliższych wyborach. 

Na koniec wznieśliśmy toast za Wolność.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom