Radomianie dla Demokracji

Tour de KonstytucjaPL w Radomiu

Tour de KonstytucjaPL w Radomiu

W piątek 4 czerwca odbyła się uroczysta inauguracja obywatelskiej akcji Tour de KonstytucjaPL pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Adama Bodnara. 
O godzinie 14 rozpoczęliśmy imprezę dla dzieci, konkursy rysunkowe z nagrodami, rozdaliśmy mnóstwo baloników i biało-czerwoncyh wiatraczków. Około godziny piętnastej mogliśmy zobaczyć pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Młodzieżwego Klubu Ratowniczego.

Główne uroczystości inauguracyjne  otworzyła Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego. Wystąpienia pomysłodawcy akcji Roberta Hojdy, prezesa Fundacji "KongresObywatelskich Ruchów Demokratycznych: i prof. Adama Bodnara - pozwoliły zgromadzonym radomianom przybliżyć cele akcji Tourde KonstytucjaPL. 

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele współorganizatorów oraz goście specjalni: sędziowie Paweł Juszczyszyn, Igor Tuleya, Prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara i znany muzyk Zbigniew Hołdys. 
Rzecznik Praw Obywatelskich pan prof. Adam Bodnar, na naszą prośbę, posadził drzewo, które nazwane zostało "Touruś".

Fotoreportaż z inauguracji znajdziecie na naszym profilu FB.
 

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom