Radomianie dla Demokracji

Tworzymy mapę drzew Radomia i Polski

Tworzymy mapę drzew Radomia i Polski

Z radością informujemy o coraz szerszym zainteresowaniu naszą aplikacją do inwentaryzacji miejskich drzew. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy Projekt Obywatelski "Chrońmy radomski drzewostan". System został zaprojektowany odpodstaw przez Stowarzyszenie Radomianie dlaDemokracji i składa się z bazy danych, specjalizowanych map oraz części administracyjnej dla Wolontariuszy i Specjalistów.
Prace nad systemem pochłonęły do tej pory kilkaset godzin a projekt cały czas jest rozwijany.

Dodajemy nowe funkcjonalności i możliwości, pozyskaliśmy Partnerów w kilku miastach, dla których uruchomiliśmy identyczne serwisy. Taki system umożliwi w niedalekiej przyszłości uruchomienie ogólnopolskiej bazy drzew miejskich. Partnerzy wprowadzają nowe pomysły i kierunki rozwoju aplikacji. Dzięki Stowarzyszeniu MODrzew z Bydgoszczy - wprowadziliśmy dodatkowo rubrykę pomiaru drzewa na wysokości 5 cm. A nasi Partnerzy z Białegostoku zaproponowali wprowadzenie możliwości komentowania poszczególnych drzew.

W tej chwili pracujemy nad Leksykonem Drzew i prezentacjami najciekawszych gatunków drzew występujących w naszym mieście. Partnerzy w kilkumiastach testują naszą aplikację i mamy nadzieję, że wkrótce uruchomimy ich serwisy miejskie.

W Radomiu, dzięki Wolontariuszom, do tej pory udało nam się wprowadzić blisko 1900 drzew. Przy inwentaryzacji współpracujemy ze Stowarzyszeniem Zielona Akcja.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom