Radomianie dla Demokracji

Walne zebranie Radomian dla Demokracji

Walne zebranie Radomian dla Demokracji

18 lutego odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Radomianie dla Demokracji.  Omówione zostały sprawy bieżące Stowarzyszenia oraz plany na najbliższy okres. Podczas zebrania wybrane zostały władze Stowarzyszenia i podjęto klika uchwał, między innymi zmieniające Regulamin Stowarzyszenia.

W skład nowego Zarządu zostali wybrani:
 

  • Waldemar Bukalski - Prezes Zarządu
  • Katarzyna Maj - Członkini Zarządu
  • Jerzy Piątek - Członek Zarządu. 

Podjęta została Uchwała o utworzeniu Rady Programowej, której zadaniem będzie służenie głosem doradczym, wytyczanie nowych zadań i celów dla Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że pozwoli to na dalszy rozwój i ukierunkowanie realizacji celów statutowych Radomian dla Demokracji.

Wybrani przedstawiciele rady Programowej:
 
  • Andrzej Łuczycki
  • Izabela Skrzek
  • Ireneusz Czarnecki

Przed zebraniem gościliśmy Prezesa Fundacji "Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych" - Roberta Hojdę oraz Szefa Video-KODu Mariusza Malinowskiego. Część członków Stowarzyszenia wzięła udział w rozmowie moderowanej przez Roberta Hojdę i transmitowanej na platformie Facebook przez Video-KOD. Rozmowa dotyczyła naszej działalności i współpracy z grupami Opozycji Ulicznej w Polsce, również przez działania KORD. 

Nowo wybranym władzom Stowarzyszenia życzymy wytrwałości i owocnych działań. 

Foto: Robert Hojda 

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom