Radomianie dla Demokracji

Układ radomski PiS. Jak ukręcono łeb korupcyjnemu śledztwu CBA

Układ radomski PiS. Jak ukręcono łeb korupcyjnemu śledztwu CBA

W 2016 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne miało materiał do postawienia zarzutów korupcyjnych dwóm posłom PiS z Radomia. Po zmianie władzy sprawę wobec nich wyciszono, a funkcjonariusz, który ją prowadził, odszedł ze służby.

W CBA operacja o kryptonimie „Pierwszak” została zarejestrowana 9 grudnia 2013 r. Podstawą wszczęcia działań były „wieloźródłowe informacje od OZI” [osobowe źródła informacji], zaś „rozpracowaniem objęta była grupa osób dopuszczających się zachowań korupcyjnych oraz przekraczających uprawnienia służbowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowych”.

W CBA operacja o kryptonimie „Pierwszak” została zarejestrowana 9 grudnia 2013 r. Podstawą wszczęcia działań były „wieloźródłowe informacje od OZI” [osobowe źródła informacji], zaś „rozpracowaniem objęta była grupa osób dopuszczających się zachowań korupcyjnych oraz przekraczających uprawnienia służbowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowych”.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom